İyi Tarım Uygulamaları Kapsamı ve İşleyişi

Bu sayfa; "iyi tarım uygulamaları" dersi alan öğrencilere yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Farklı kuruluşların sayfalarından metin alıntıları yapılmış ancak firmaların reklamı niteliğinde olmaması için, hiç bir kuruluşun sayfasına bağlantı verilmemiştir. Sürekli güncellenen tüm yetkili kuruluşlara, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. Herhangi bir içeriğin kaldırılması talep edilirse; derhal kaldırılacaklardır...

Yetkili Kuruluşlar (KSK)

Önemli not: İyi tarım uygulamaları dersi; bir çok farklı disiplini ve konuyu kapsadığı için, bu sayfada verilen konular oldukça yüzeyseldir. Derste ilgili tüm konular hakkında genel ve özet bilgiler verilerek, her konuya oldukça yüzeysel bir şekilde değinilmektedir. İlgili fotoğraflar özel işletmelere ait oldukları için, bu sayfada fotoğraflı paylaşım yapılması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple; dersin sınıfta takip edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Ders esnasında kullanılan sunumların, dersi alan öğrenciler dışında herhangi birine verilmesi kesinlikle mümkün değildir. Lütfen sunumları istemeyiniz.

İyi Tarım Uygulamaları - GlobalGAP

Gıda zincirleri; tüketici anketlerine yansıyan tedirginliği önemsemek zorunda kalmışlardır ve avrupa’ daki hipermarket ve süpermarketler bir araya gelerek, uluslararası alanda kabul edilen, “iyi tarım uygulamaları” ile, özellikle meyve ve sebze yetiştiriciliği faaliyetinde standart uygulamaları ve disiplinleri belirten bir protokolü kabul edip, uygulamaya sokmuşlardır...

Eurep – “euro retailer produce working group” avrupa perakendeciler ürün çalışma grubu;
gap - “good agricultural practices” iyi tarımsal uygulamalar... Açılımları birleştirilerek eurepgap protokolü oluşturulmuş, daha sonra globalgap olarak değiştirilmiştir...

Sonraki yıllarda; eurepgap protokolü yaygınlaştırılarak globalgap adını almıştır

bugün belli başlı süper ve hipermarketler bu genel kuralların uygulanmasını istemektedir.

Globalgap (eurepgap) (tarım uygulamaları standardı) sertifikası, ürünün;

İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediğini, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiğini, üretim sırasında üretimle ilgili insanların ve diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediğini, üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığını gösterir.

Standardın temel konuları; gıda güvenliği, çevre koruma, mesleki sağlık, güvenlik, etik ve hayvan refahı’dır.

Globalgap, üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.

Globalgap sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz sağlar. Globalgap (eurepgap) sertifikalı ürün iç pazarda da hipermarketler tarafından öncelikli olarak tercih edilecektir...

İyi tarım uygulamalarında çözülmesi gereken 2 temel sorun ön plana çıkmaktadır

1-) Üretim-tüketim zincirinde hijyen sorunu
2-) İnsan sağlığına zararlı olmayan, çevre ile dost, sürdürülebilir üretim yapma konusunda olası sorunlar

bu 2 temel sorunun çözümü oldukça karmaşıktır ve her tarımsal ürünün, gıda hammaddesinin ve gıdanın sahip olduğu karakteristik özelliklere göre karşılaşılabilecek sorunlar değişmekte ve çeşitlenmektedir... Örneğin zeytin yetiştiriciliğinde, salamuracılıkta yada zeytinyağı üretiminde karşılaşılacak sorunlar ile fındık ve fındık hammaddeli gıdaların üretiminde karşılaşılacak sorunlar genel olarak çok farklıdırlar ve farklı çözümler getirilerek sorunlarla başedilebilmektedir...

Diğer yandan, bazı ürünlerin yetiştiriciliğinde yoğun pestisit kullanılırken, bazı ürünlerde göreceli olarak çok daha az pestisit kullanılmakta yada bazı ürünler daha fazla kaynak kullanımına ihtiyaç gösterirken, bazı ürünlerin yetiştiriciliğinde çok daha düşük oranda doğal kaynak kullanımı gerçekleşmektedir...

Bu örnekler neredeyse sonsuz sayıda artırılabilir ve sonuçta sonsuz denebilecek sayıda kombinasyon karşımıza çıkar... Bu sebeple, iyi tarım uygulamalarında, üretimin tüm aşamalarında farklı standartlardan yararlanılması zorunludur ve bu yönde standartlar ve izlenebilirlik işlemleri oluşturulmuştur...

İTU programını takip eden üreticilerden ne bekleniyor?

Kontrollü ve izlenebilir bir üretim programı izleyen üreticiler, öncelikle üretim alanında daha önce yetiştirilen ürünleri araştırmalı, insan sağlığı ve çevreye etkilerini analiz etmeliler.

İTU, aslında genel yetiştirme yöntemlerinden çok;

Üretim alanı ve çevresi
Yetiştirme teknikleri
Tarımsal girdilerin uygulanması
Hasat ve hasat sonrası yönetimi
Depolama, taşıma ve dağıtım süreçleri

gibi tarımsal ürünlerin güvenliğini teminat altına alan aşamalarda yoğunlaşır.
Bu nedenle programa başlarken öncelikle kapsamlı bir risk analizi yaptırmak gerekir.

GLOBALGAP'ın Temel Prensipleri

Yüksek gıda kalitesi sağlamak.
Üretim verimini yükseltmek.
Çevreyi korumak.
Doğal kaynakların kullanımını optimize etmek.
Geleneksel tarım yöntemleri ile mevcut en iyi teknolojiyi kombine etmek.
Üreticilerin, yerel halkın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek.

İyi tarım uygulamaları kapsamı

İyi tarım uygulamaları;

kritik kontrol noktalarında tehlike önleme analizi (HACCP)
zaralılarla entegre mücadele (IPM)
entegre ürün yetiştiriciliği (ICM)

ilkelerini baz alarak, tarım ile ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini destekler.

İyi tarım uygulamaları;

genel yetiştirme yöntemlerinden çok;

üretim alanı ve çevresi
yetiştirme teknikleri
tarımsal girdilerin uygulanması
hasat ve hasat sonrası yönetimi
depolama, taşıma ve dağıtım süreçleri

gibi tarımsal ürünlerin güvenliğini teminat altına alan aşamalarda yoğunlaşır.
Bu nedenle programa başlarken öncelikle kapsamlı bir risk analizi yaptırmak gerekir

iyi tarım uygulamaları standardının temel konuları şöyle özetlenebilir;

gıda güvenliği
çevre koruma
mesleki sağlık
güvenlik
hayvan refahı
sosyal sorumluluk

tarım sektöründe bir kalite sistemi olarak da değerlendirilen globalgap, üretime odaklanan, entegre tarım prensiplerini benimseyen, gıda güvenliği ve kalite açısından haccp ve ıso 9001; çevre yönetimi açısından ıso 14001 ve iş sağlığı ve güvenliği açısından ohsas 18001 standartları ile de paralellik gösteren bir sistemdir. Bununla birlikte, zararlılarla entegre mücadele (ıntegrated pest management) ve entegre ürün yetiştiriciliği (ıntegrated crop management) yöntemlerinin izlenmesini öngörmektedir.

İyi tarım uygulamalarının faydaları

1. Üreticilere faydaları
iç ve dış pazarda tercih edilme sebebidir.
Eşit rekabet şartlarında önde olmayı sağlar.
Perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.
Kaliteli ürün yetiştiriciliğine olanak sağlar.
Uzun vadede üretim maliyetlerinde düşüş, dolayısıyla karda artış imkanı sağlar.
Üretimde çalışan kişilerin güvenliğini ve refahını sağlar.

2. Tüketicilere faydaları
gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri azaltır.
Ürünün kaynağı hakkında yeterli bilgiyi sağlar (izlenebilirlik).
Üründe kalite ve güvenilirliği sağlar.
Tüketicilerin gıda kalitesi ve güvenliği ile ilgili talepleri başarı ile karşılanır.

3. Perakendecilere faydaları
üretici ile nitelikli anlaşma olanağı sağlar.
Halk sağlığı ve ürünün güvenilirliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır.
Tüketicinin ürüne olan güveniyle talepte artış sağlanır.
Yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi nedeniyle engellerin ortadan kalkmasına olanak sağlar.

4. Çevreye faydaları
sürdürülebilir, çevreye karşı sorumluluk alan bir üretim, doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması.
Tarımın çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılması.
Korumacı bir yönetim planının uygulanması.

Globalgap'ın temel prensipleri

Yüksek gıda kalitesi sağlamak.
Üretim verimini yükseltmek.
Çevreyi korumak.
Doğal kaynakların kullanımını optimize etmek.
Geleneksel tarım yöntemleri ile mevcut en iyi teknolojiyi kombine etmek.
Üreticilerin, yerel halkın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek.

Belgelendirme

Esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığı ve güvenliğine yönelik de sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek, çiftlik işlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirgeme yoluyla çiftlikte besin maddelerinin nasıl üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmıştır. Dünyanın her yerinde iyi tarım uygulamaları (itu) için uygulamalı bir elkitabı görevini görmektedir. Temel prensibi, etkin sertifikasyon standartları ve prosedürleri oluşturmak isteyen tarım üreticileri ve perakendecilerin eşit ortaklığını sağlamaktır.

Globalgap standardında 49 majör ve 99 minör kontrol noktası bulunmaktadır. Bireysel üretici veya üretici grubu denetimden başarılı bir şekilde geçmesi için majör kontrol noktalarına %100 ve minör kontrol noktalarına % 95 uyum göstermelidir.
Major musts ( mutlak zorunlu): % 100 uygunluk zorunludur.
Minor musts (zorunlu):% 95 uygunluk zorunludur.

Sertifikanın verilmesi genel kurallar dokümanında belirtilen tüm gereksinimlerin üretici/üretici grubu tarafından uygulanmasına bağlıdır. Globalgap sertifikası tanımlanan faaliyet alanına bağlı olarak bir yıl (12 ay) süre ile verilir.

Sistemin kapsamlı dokümantasyonu, her biri bir dizi tamamlayıcı öğelerden oluşan 5 temel birime ayrılmıştır. Kullanıcılar, en uygun ve kullanımı kolay elkitabını oluşturmak için her birimin uygulanabilir öğelerini seçebilmektedirler.

Bu seçim işlemi, kullanıcıları globalgap sertifikasyon sürecinin tüm ilgili aşamaları boyunca yönlendirmektedir ki bunlar şöyledir:

genel yönetmelikler’e tekabül eden sistem kuralları
kontrol noktaları ve uygunluk kriterleri’ne tekabül eden küresel iyi tarım uygulamaları koşulları
kontrol listeleri’ne tekabül eden denetim dokümanları
onaylanmış ulusal yorumlama rehberleri’ne tekabül eden ulusal iyi tarım uygulamaları koşulları
kılavuzlar ve destekleyici dokümanlar
çapraz referans benchmarking kontrol listesi’ne (bmcl) tekabül eden uyumlaştırma araçları

Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO
(International Organization for Standardization)

ISO 9000

En basit olarak, ıso 9000 imalat ve hizmet endüstrilerinde kalite güvencesi için kurulmuş, kapsamlı bir standartlar kümesidir. Iso 9000 serileri, bir firmanın kalite sistemini geliştirmesini, belgelemesini ve çalıştırılmasını ister, yani firma içinde yönetiminin kalite tetkik uygulamaları için sahip olduğu sorumluluktan, satın alma politikalarından, eğitime kadar uzanan kalite yönetim sistemleri uygulamalarının tümünü kapsar. Standartlar firmadan firmaya değişiklikler göstermektedir.

Örneğin; imalat sürecinin, tasarım da dahil olmak üzere toplamı ile uğraşan bir firmada, sadece muayene ve test süreçleriyle uğraşan bir firmaya nazaran, ele alınması gereken çok sayıda husus bulunmaktadır. Her iki firma da, kendi kalite sistemlerini ıso yoluyla belgeleyebilir.

Standardın amaçları:
1. Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlaması,
2. Kuruluşlar arasında güven ortamı yaratması,
3. Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi,
4. Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir.

ISO 9000 in sağladığı yararlar:
1. Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
2. İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
3. Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
4. İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
5. Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
6. Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
7. Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
8. Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
9. İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
10. İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (alt yapının) oluşturulması
11. Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
12. Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
13. Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

ISO 9001

Ürüne veya hizmete verilen bir belge dersek yanlış olur. Şirketlerin veya kurumların sistemlerine verilen bir belgedir. Buradan anlamamız gereken sadece ürün veya hizmetle ilgilenmez şirketin bütün faaliyetlerini satış, satın alma, insan kaynakları, iletişim, dokümantasyon, sevkiyat, üst yönetimin değerlendirmeleri, müşteri memnuniyeti, tasarım ve geliştirme, vb bütün faaliyetleri ilgilendiren bir sistem kalite belgesidir. Bütün bu faaliyetlerde kalite ve iyileştirme istemektedir... Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, ürünün kurulup çalıştırılması ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm hususları ile ilgili firmalar için kalite güvencesi standartlarıdır. Bilgisayar, otomobil, çeşitli aletler yapan firmalar ve bu firmaların ürün tasarımı da yapan satıcı firmaları bu çeşit firmalara örnektir. Örneğin; sadece 90 işçi çalıştıran bir firmada yukarıdaki fonksiyonlara sahipse ıso 9001'e başvurabilir.

ISO 9002

bir ürünün üretimi ve kurulması ile ilgilenen ve özellikle uzun tek bir prosesi veya çok sayıda prosesi olan firmaların kalite güvencesi standartlarıdır. Örneğin; çubuklar halindeki metal malzemeyi, boru veya tüp haline getirilen bir tüp imalatçısı, ar-ge fonksiyonu olmayan kimyasal ürün imalatçısı veya nakliye, paketleme, dağıtım ve taşıma gibi işler yapan hizmet firmaları bu standart için başvurabilirler.

ISO 14001

Bir kurumun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı bir yönetim sistemi prensibiyle yani sistematik bir şeklide minimize etmeye veya yok etmeye çalışan bir sistemdir. ISO 14001 çevre belgesi alan bir kurum yasal olarak konulan mevzuatlara uyum gösterdiği ve yaptığı faaliyetleri çevreye zarar vermemesi için sistematik ve kontrollü bir şeklide yaptığını gösterir bir belgedir.

ISO 22000

Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma vb. Olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. Üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi yolunda görüş birliğine varılmıştır. ‘‘kritik kontrol noktaları’’nın belirlenmesi riskin azaltılması, dolayısıyla da riskin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece olayların teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. ISO 22000 belgesi, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslar arası kabul görmüş bir standarttır. Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir.

HACCP; "Hazard Analysis Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları)" kavramının kısaltılmış halidir... HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanan bir sistemdir. Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, donanım hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) Belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenebilmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir.

Gıda güvenliğine yönelik olarak yapılan çalışmaların basında, 1960 yıllarda NASA'nın güvenilir astrinit yiyeceği üretme çalışmaları gelmektedir. Amerika'da başlayan gıda güvenilirliği çalışmaları 1980'li yıllarda Avrupa Birliği tarafından da hayata geçirilmiş ve 1993 yılında HACCP uygulaması Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirilmiştir.

Türkiye'de ise, 09.06.1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik" de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir.

Yine ayni yönetmelikte 15.11.2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri isleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

HACCP sisteminin sağladığı yararlar şunlardır:
1. Üretim giderlerinde azalma ( ~%30)
2. Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması
3. Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması
4. Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı
5. Ürün geri toplama riskinin azaltılması
6. Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması
7. Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi
8. Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılması
9. Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi
10. Kanunlara uyumluluğun sağlanması
11. Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
12. Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) Ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi
13. Çalışma ortamının iyileşmesi
14. Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması
15. Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi
16. Kullanılması ve anlaşılmasının kolay olması,
17. Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
18. Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,
19. Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorlukları karşılamada güvenirlik sağlaması,
20. Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,
21. Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,
22. ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,
23. Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır:
1. Tehlike analizinin yapılması
2. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
3. Kritik limitlerin oluşturulması
4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
6. Sistemin etkili bir şekilde islemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
7. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması

BRC (British Retail Consortium)

İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir...

BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur. Standart özellikle; işletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının,ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

OHSAS 18001

Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi nin sağladığı yararlar şunlardır:

çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlamak.
Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. Durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanmak.
Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.
İş performansını arttırmak,
diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.
Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.
Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlamak

SA 8000

Sivil toplum kuruluşları (stk’lar) ve yatırım analistleri iş yerinde asgari standartlara uyulmasını ve işçilere adil davranılmasını sağlamak için kuruluşları incelerler.

Çalışanlar da dahil olmak üzere bu ve diğer hissedarlar kuruluşunuzun adil ve eşitlikçi bir çalışma ortamı kurma ve iş uygulamalarında şeffaf olma konusunda gösterdiği özeni dikkatli bir biçimde değerlendirmektedir.
Bu da kuruluşunuzun sosyal sorumluluğunu üstlendiğini gittikçe daha çok göstermesi gerekeceğinin işaretidir.

İş yerinde insan hakları yönetimi konusunda en çok kabul gören uluslararası standart uluslararası sosyal sorumluluk sistemi’nin sa 8000:2001 standardıdır. Bu standart dünyanın her yerinden ve her boyuttaki kuruluşa uygun, denetlenebilir ilk standarttır ve tüm hissedarlarınız için yönetim olarak sosyal sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizin güvencesidir.

Dünya iş ortamında itibarınıza yönelik riskleri yönetmek, iyi iş uygulamalarınızı ve etik yaklaşımınızı sergilemek için iyi bir fırsattır.

Sağlam bir sosyal yükümlülük yönetim sistemi:

marka imajınızı ve itibarınızı iyileştirerek
rakiplerinizden farklı kılarak
yeni müşteriler çekerek
çalışan moralini ve etkinliğini artırarak
yeni pazarlar açarak
etik yatırımlar çekerek
hissedarlarınıza şeffaflığınızı göstererek

yarar sağlamaktadır...

Karma Yem Üreticisi Standardı (CFM)

Hayvana uygun beslenme, besin zincirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Nitelikli karma yem, güvenceli hayvansal üretiminin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, karma yem üreticilerinin gereksinimlerini tam olarak belirlemek şarttır.

GlobalGAP, karma yem üreticileri’nin (cfm’ler) kurulmuş bir güvence sistemini kabul etmesi için kurallar ve yönetmelikler ortaya koymuştur. Bu, çiftlik hayvanları üreticilerinin, karma yem tedarikçileri için uygun ve güvenceli kaynakları seçmelerine yardımcı olmaktadır. Globalg.a.p. Modülü, globalg.a.p. Koşullarını takip ettiklerini göstermek için, karma yem üreticileri ve karma yem üreticileri güvence tasarılarının kullanımı için bir referans standardı görevini görmektedir. Globalg.a.p., mevcut karma yem üreticileri cfm-standartlarını ve karma yem üreticilerinin kalite güvence sistemlerini kabul etmektedir.

Eti – etik iş değerleri

Ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak,
vergi kaçırmamak,
rüşvet teklif etmemek,
firmanın finansal raporlarında devleti yanıltmamak,
ticari faaliyetlerimiz esnasında çevreye zarar vermemek, zorunlu durumlarda en az zararın verilmesine gayret etmek,
ortakların hakkını korumak ve onlara karşı dürüst davranmak,
işe eleman alırken ve çalışanların yükseltilmesinde ayrımcılık yapmamak (dil, din, bölge, ırk, cins, yaş vb),
çalışanlar arasında ücret, yükselme ve atamalarda hakkaniyet ilkesine uymak,
çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına aykırı davranmamak davranılmasına göz yummamak,
çalışanlara vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz vermek,
mal ve hizmet satışında kaliteden taviz vermemek,
mal ve hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmek,
hileli ve kusurlu mal satmamak, satılması halinde geri almak,
mal ve hizmetlerin satışında ve reklamında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamak,
müşterilerle yaptığımız sözleşmelere sadık kalmak,
mal ve hizmet aldığımız ve sattığımız diğer firmalara karşı doğruluk ve dürüstlük ilkesinden taviz vermemek ve sözleşmelere sadık kalmak,
haksız rekabete girmemek.

Toplam Kalite Yönetimi

Bir kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin işletme süreçlerinin ve personelin sürekli iyileştirme ve geliştirme yolu ile en düşük toplam maliyet düzeyinde önceden belirlenmiş olan müşteri istek ve beklentilerinin tüm çalışanların katılımı ve kendilerinden beklenen yükümlülükleri yerine getirmeleri yolu ile karşılanarak işletme performansının iyileştirilmesi stratejisidir.

http://www.toplamkaliteyonetimi.org/


Standartların temel ihtiyaçları karşılama durumlarıİyi tarım uygulamalarının genel işleyişi şu şekildedir:

Ürün akış şemaları (kritik noktaların belirlenmesi)
standart uygulamalar (zorunluluklar ve öneriler)
işletme haritaları (arazinin incelemesi)
işçi ve eleman eğitimi (başarıda kilit nokta)
işletme içi denetim (başarı oranının belirlenmesi)
kayıt tutma (izlenebilirlik ve şeffaflık)

tüm bu sorunların aşılması, etkin ve bilinçli bir risk analizi ve yönetimi ile mümkün olmaktadır...

Risk analizi ve yönetimi

İşletmelerin işlevleri sırasında ürüne ve üretim yöntemine bağlı olarak ortaya çıkabilecek olası risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin önceden alınmasıdır...

Risk; kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek, her türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır. Riskler gerçekleşme olasılığı ve risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür ve analiz edilir... Tehdit ise, kurumu muhtemel riske sokabilecek eylem veya olaydır.

Risklerin tanımlanmasında aşağıda verilen soru örnekleri yardımcı olabilir:

Amaca ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir?
Sorun nedir?
Hangi tür işlemler başarısız olmamıza neden olabilir?
Zayıf olduğumuz alanlar neler?
Hangi varlıkları daha çok korumalıyız?
Hırsızlık ya da yolsuzluk alanları neler olabilir?
Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir?
En kritik bilgi kaynaklarımız neler?
En fazla harcama yaptığımız alanlar hangileri?
Takdire dayanan kritik kararlar hangileri?
Hangi faaliyet ya da süreçler daha karmaşık?
Cezai yaptırımlara maruz kaldığımız alanlar hangileri?

Risk yönetimi; kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bir süreçtir... Risk yönetimi, potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetimi ifade eder...

Risk yönetimi; risklerin tespiti ve çeşitli yöntemler ile yönetilmesidir. İç kontrol sistemi (iç denetim) ve kontrol faaliyetleri ise risk yönetimi sürecinde riskin azaltılmasına (kontrol edilmesi) yarayan araçlardır... İç kontrolün amacı genellikle kayıt ve raporlamaların doğruluğu, operasyonların etkinliği ve verimliliği, varlıkların korunması ve yönetmelik, düzenleme ve standartlara uyumun sağlanması gibi hedeflere ulaşıldığına ilişkin güvence sağlamak olsa da, bu amacı yerine getirirken, kurumun karşı karşıya olduğu risklerin yönetilmesi aşamasında önemli bir risk yönetim aracı rolünü de oynamaktadır. Risk yönetimi de iç kontrolün önemli unsurlarından olan risk değerlendirmesi aşamasında iç kontrol sistemine destek vermekte, iç kontrol sisteminin önemli bir parçası olmaktadır.

Sistemin işleyişi (örneklerle basit anlatım

Sistemin kapsamlı dokümantasyonu, her biri bir dizi tamamlayıcı öğelerden oluşan 5 temel birime ayrılmıştır. Kullanıcılar, en uygun ve kullanımı kolay elkitabını oluşturmak için her birimin uygulanabilir öğelerini seçebilmektedirler. Bu seçim işlemi, kullanıcıları globalg.a.p. Sertifikasyon sürecinin tüm ilgili aşamaları boyunca yönlendirmektedir ki bunlar şöyledir:

Genel yönetmelikler
Kontrol noktaları ve uygunluk kriterleri
Kontrol listeleri
Onaylanmış ulusal yorumlama rehberleri
Kılavuzlar ve destekleyici dokümanlar
Çapraz referans benchmarking kontrol listesiDenetimlerZorunluluklar ve Gerekliliklerörnek: tüm çiftlik tabanlı modül/saha geçmişi ve yönetimi

örnek: ürün tabanı modülü


videonun sağ üstündeki oynatma listesine tıklayın...