DR. H. ZAFER CAN

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini 1993 yılında, doktora öğrenimini ise 1999 yılında tamamladı. Çalışmaları; incir, zeytin ve turunçgil yetiştiriciliği, stres fizyolojisi, sürdürülebilir tarım sistemleri ve sürdürülebilir meyve yetiştiriciliği konularında yoğunlaştı. 1994-1995 yıllarında 1 yıl süre ile İspanya Valencia Politecnic üniversitesinin düzenlediği Turunçgil Yetiştiriciliği Master Programı’na, 2003 yılında ise; 6 ay süre ile CIHEAM ve Roma Üniversitesi’nin düzenlediği Organik Tarımda Uzaktan Eğitim konulu çalışma grubuna katıldı. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Gıda Sanayii ve Rekabet Edebilirlik Meyve Sebze İşleme Özel İhtisas Komisyonu'nda görev aldı. World Bank-IAASTD (Int. Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) CWANA Region Group çalışmalarına katıldı. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği'nde 1 dönem yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Bahçe Bitkileri Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Ulusal Turunçgil Konsey üyeliği görevleri devam etmektedir.

GENEL BİLGİLER

1986-01.08.1990 - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (Lisans)

1990-25.01.1993 - Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)

“Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar”

1993-31.08.1999 - Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Doktora)

“Satsuma Mandarininde (C. unshiu Marc.) Tuzluluğun verim ve Kalite Ögelerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar”

1992-2003 - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi

2003 - Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde Dr, Öğr. Üyesi

Yabancı Dil: İngilizce & İspanyolca

KATILDIĞI MESLEK KURSLARI & KAZANDIĞI BURSLAR

22-26 Haziran 1998 EBİLTEM (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce düzenlenen “Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri” konulu Seminer-Kurs Programı.

11. 07.1994-30. 05.1995 CIHEAM-Zaragoza Bursu desteği ile Valencia Politeknik Üniversitesi, CIHEAM ve IVIA instituto valenciano de investigaciones agrarias (Valencia Tarımsal Araştırma Merkezi) nın ortak düzenlediği “Master en Citricultura (Turunçgil Master Programı)”

 

04. 01.2003-15. 06. 2003 CIHEAM-Bari Bursu desteği ile Bari/İtalya CIHEAM Enstitüsü ve Roma Üniversitesinin ortak düzenlediği “Distance Learning in Organic Agriculture (Organik Tarımda Uzaktan Eğitim)” konulu çalışma grubu

İDARİ & AKADEMİK GÖREVLERİ

 • EÜZF Fakülte İspanyolca’dan çeviri görevi (2002 - 2009)

 • Bölüm Web Sorumlusu, 2007- 2015

 • Fakülte Bilgi İşlem Birimi Çalışma Grubu, 2010 - 2014

 • Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, 2010 - 2016

 • Bölüm Başkan Yardımcısı 2015 – 2018

 • Fakülte Web Tasarım Komisyonu 2020 – 2022

 • Fakülte Eğitim Programı Tasarımı Güncelleme ve İzleme Komisyonu (2020 – Devam Ediyor)

 • Fakülte Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Komisyonu (2021 – Devam ediyor)

 • Bölüm Eğitim Komisyonu (2021 – Devam ediyor)

 • Bölüm Bilişim Komisyonu (2021 – Devam ediyor)

 • Bölüm Staj Komisyonu (2021 – Devam ediyor)

 • Bölüm Akademik Danışmanlık Komisyonu (2021 – Devam ediyor)

 • Bölüm Çift Dal ve Yan Dal Koordinatörü (2021 – Devam ediyor)

MESLEKİ FAALİYETLERİ & ÜYELİKLER

 • VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Gıda Sanayii ve Rekabet Edebilirlik Meyve Sebze İşleme Özel İhtisas Komisyonu (2000)

 • FAO-MECINET “Akdeniz Ülkeleri Turunçgiller Networkü” ulusal komite üyeliği, 2005 - 2007

 • FAO-GNCGR “Dünya Turunçgiller Gen Kaynakları Networkü” ulusal komite üyeliği, 2005 – 2007

 • Özel bir organik kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun tarafsızlık komitesi üyeliği (2012 – Devam ediyor)

 • World Bank-IAASTD (Int. Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) CWANA Region Group

 • Ulusal Turunçgil Konsey Üyeliği (Devam Ediyor)

 • ISHS-Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği Üyeliği

 • Bahçe Bitkileri Derneği Üyeliği

 • Bahçe Bitkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam Ediyor)

 • Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Üyeliği

 • Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2015 – 2018)

TAMAMLANAN BİLİMSEL PROJELER

ULUSLARARASI

 • (2000) AVICENNE initiative of the commission of the EU Programından destekli “New Techniques to Control Desertification and Salinization Effects in the Mediterranean Basin” [Akdeniz Havzasında Çoraklaşma ve Tuzlanmanın Kontrolünde Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi] Contract No:93 AVI 008. (Yardımcı Araştırıcı)

 • (2000) FONDEF Programından destekli “Desarollo Productivo de Especies Tolerantes a la Sequia Para Zonas Aridas y Semi-Aridas: Higuera, Granado y Alcapara” [Kurak ve Yarı Kurak Bölgelere Uygun Toleranslı Türlerin Geliştirilmesi: İncir, Nar ve Kapari] (Yardımcı Araştırıcı)

 • (2003) International Cooperation with Developing Countries, SALT CONTROL. Control of Salinization and Combating Desertification Effects in the Mediterranean Region. Phase II. Avrupa Topluluğu INCO-DC (Yardımcı Araştırıcı)

ULUSAL

 • (1994) Ege Bölgesi İncir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi TÜBİTAK-TOAG-830 nolu proje (Yardımcı Araştırıcı)

 • (1998) Batı Anadolu Bölgesi’nde Armutlarda Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al) Hastalığına Dayanıklı Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TOGTAG- 1247 nolu proje. (Yardımcı Araştırıcı)

 • (1999), Üstün Nitelikli İncir Fidanı Yetiştiriciliği Projesi DPT Destekli. (Yardımcı Araştırıcı)

 • (2003) TÜBİTAK-TARP-2574-2 Yellop Meyvesi Olgunlaşan Bazı İncir Çeşitlerinde Farklı Kimyasal Uygulamaların ve Budama Sistemlerinin Verim ve Kalite Komponentleri Üzerindeki Etkileri (Proje Yürütücüsü)

 • (2003) Satsuma Mandarini Yetiştiriciliğinde Tuzlanma ve Çoraklaşmanın Kontrolü. Ege Üniversitesi, EBİLTEM destekli proje (2000 bil 004 nolu proje) (Yardımcı Araştırıcı)

 • (2010) Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması. TÜBİTAK 107K234 no lu proje (Paket Yürütücüsü)

 • (2013) Kuru İncirde İyi Uygulamaların Aflatoksinlerin Önlenmesi/Azaltılması Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi. Ege İhracatçı Birlikleri Projesi (Yardımcı Araştırıcı)

 • (2015) İyi tarım Uygulamalarının Sarılop Çeşidi İncir Meyvelerinin Fenolik Madde ve Antioksidan İçeriklerine Etkisi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü)

 • (2015) Hasat Öncesi Bazı Uygulamaların Satsuma Mandarininde Ağaçta Depolanabilirliğine Etkisi ve Soğukta Depolama ile Karşılaştırılması. Bilimsel Araştırma Projesi BAP 2010 ZRF 003 (Yardımcı Araştırıcı)

 • (2015) Menemen Koşullarında Yüksek Tünel Altında Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Organik ve Konvansiyel Üretimde Performanslarının ve Antioksidant İçeriklerinin Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi (Yardımcı Araştırıcı)

 • (2019) Turunçgil Yetiştiriciliğinde Kullanılan Elektrostatik Pülverizatörün Etkinliği Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 2016 ZRF-027 (Yardımcı Araştırıcı)

 • (2021) Bazı Zeytin Çeşitlerinin Kuraklık Stresine Toleranslarının Belirlenmesi. TAGEM/BBAD/16/A08/P06/02 No’lu Proje. (Proje Danışmanı)

 • (2022) Karaburun Yarımadası’nda Yer Alan Organik Zeytinliklerin Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma. TAGEM/Bbad/B/19/A1/P5/10 No’lu Proje. (Proje Danışmanı)

EĞİTMEN OLARAK GÖREV ALDIĞI PROJELER

 • (2004) Ordu Mesudiye İlçesi Organik Tarım Semineri

 • (2005) Tahtalı Barajı Koruma Havzasında Bahçe Bitkileri Tarımının Çevre Dostu Üretim Teknikleri ile Sürdürülmesi. Bölgesel Çevre Merkezi, REC-Türkiye destekli ST-0063 no lu proje

 • (2005) Bahçe Ürünlerinde Çevre Dostu İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve İş Olanağı Yaratılması için Ziraat Mühendislerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi. AB destekli TR 0205.01/002/011 no lu proje

 • (2005) Karaburun ‘da İşsizliğin Azaltılması İçin Örnek İş Alanları Önerisi ve Eğitimi. - Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planı.

 • (2009) Organik Düşün, Organik Davran Projesi. AB Destekli Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Projesi

 • (2009) Gökçeadada Organik Tarım Eğitim Semineri (10-13 Nisan)

 • (2010) Sosyo-Ekonomik kalkınmada sürdürülebilir bir örnek: Yarımadada Organık Tarım Projesı. İzmir Kalkınma Ajansı destekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Projesi.

 • (2010) İyi Tarım Yüksek Gelir Eğitim Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı destekli, Ege İhracatçı Birlikleri Projesi

 • (2010) Tarladan Sofraya İyi Tarım Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı Destekli Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Projesi

 • (2010) Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarında Bir Örnek Köy: Karaağaç Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı.

 • (2010) İyi Tarım Yüksek Bilgi ve Teknoloji Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı.

 • Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Organik Tarım Eğitimleri (Sürekli)

 • Tarım Bakanlığı Hizmet içi Organik Tarım Eğitim Seminerleri (İzmir, Eskişehir, Altınoluk, Beypazarı, Mersin Seminerleri) (Sürekli)

 • (2015) "Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi" Anadolu Etap - Agroacademy. 27-28 Mayıs 2015, Çanakkale.

 • (2015) "Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi" Anadolu Etap - Agroacademy. 25 Kasım 2015, Gönen-Balıkesir.

 • (2016) "Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi" Anadolu Etap - Agroacademy. 15 Ekim 2016, Adana.

 • (2016) İzmir’in tarımsal bölgelerinde kırsal kalkınmanın arttırılması, mevcut ürün/sistemlerin iyileştirilmesi, alternatif ürün/sistemlerin bölgeye kazandırılması, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması Projesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (Yardımcı Araştırıcı)

 • (2017) KKTC’de Organik Tarım ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi. KKTC Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Yardımcı Araştırıcı).

 • (2017) ECOLIVE - Erasmus+ Strategic Partnerships Project. Organic Olive Oil Production. 2015-1-TR01-KA202-022526. Teacher Training Workshop. Chiaramonte Gulfi - ITALY. 5-10th September 2017.

 • (2018) “İzmir İli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Personeline ve Öğrencilerine Yönelik Organik Tarım Eğitimi Projesi” Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında yürütülen proje.

 • (2019) Ziraat Bankası ve Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Genç Çiftci Akademisi” eğitim kursunda “Örtüaltı Muz Yetiştiriciliği” konusunda eğitim. 17 Haziran – 5 Temmuz 2019.

 • (2019) Millî Eğitim Bakanlığı, Azerbaycan Millî Eğitim Bakanlığı ve Ege Üniversitesi (EÜ) iş birliğiyle; EÜ Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM), EÜ Ziraat Fakültesi ve Ödemiş Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlen “Tarım Eğitimi” kursu kapsamında “Organik Meyve Yetiştiriciliği” eğitimi. Kasım 2019.

 • (2019) Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından düzenlenen sertifika eğitim programları kapsamında “Bahçeden Mutfağa Kaliteli Meyve Tüketimi” konusunda eğitim 23-24 Aralık 2019.

 • (2022) TC Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen organik tarım akademisi online eğitim programı kapsamında “Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Temel İlkeler 1 & 2” eğitimi. 29 Haziran ve 1 Temmuz 2022.

KATILMIŞ OLDUĞU BAZI ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR ve ORGANİZASYONLAR

 • 10th Int. Symposium On Apricot Culture (İzmir)

 • Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (İzmir)

 • Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Adana)

 • Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Ankara)

 • Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Şanlı Urfa)

 • Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Yalova)

 • 1st Int. Symposium On Fig (İzmir)

 • Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi (Aydın)

 • 2nd Int. Symposium On Fig (Caseres - Spain)

 • 8th International Workshop On Fire Blight (Kusadasi)

 • 25th Int. Horticultural Congress (Brussels Belgium)

 • Int. Symp. On Techniques To Control Salination For Horticultural Productivity (Antalya)

 • 26th Int. Horticultural Congress (Toronto - Canada)

 • Int. Symp. On Sustainable Use Of Plant Biodiversity To Promote New Opportunities For Horticultural Production Development (Antalya)

 • World Bank-IAASTD (Int. Assessment Of Agricultural Science And Technology For Development) CWANA Region Group Meeting (Rabat - Morocco)

 • VI. Türkiye Ziraat Kongresi (Ankara)

 • 3rd Int. Symposium On Fig. (Villamoura - Portugal)

 • Zeytin Çalıştayı. Ege Zeytin Ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (İzmir)

 • Organik Tarımda Yeni Ufuklar Bölgesel Toplantısı Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü - FAO, İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Ve Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı 19-20 Mart 2007 (İstanbul)

 • Allelopati Çalıştayı: Türkiyede Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın) (Yalova)

 • Karaburun, Küçükbahçe 5. Mandalina Festivali. 14 Kasım 2008.

 • AGRO EXPO 2009, "İyi Tarım Uygulamaları Paneli"

 • 4th Int. Symposium On Fig. (Meknes - Morocco)

 • 2nd Olivebioteq Symposium. (Sicily - İtaly)

 • Ia Simposio Mediterráneo De Agroecología y Agricultura Ecológica & 2ª Conferencia Internacional Biocitrics... Sociedad Española De Agricultura Ecológica... 2-5 De Octubre 2013 (Valencia - Espana)

 • Ege Üniv. Çevre Topluluğu, 2. Çevre Farkındalığı Sempozyumu

 • Ege Üniv. Ziraat Fak. Öğrenci Temsilciliğince Düzenlenen "İyi Tarım Uygulamaları Paneli"

 • FIBL, ETO ve Uludağ İhracatçıları Birlikleri Katkılarıyla Düzenlenen, "Bölgesel Paydaş Platformu; Organik Yaş Ve Dondurulmuş Meyvelerin Geleceği" Konulu Arama Toplantısı Ve Çalıştayı. 5-6 Mayıs 2014.

 • FIBL ve ETO Katkılarıyla Düzenlenen "Türkiye Organik Sektörü ve ETO’nun Geleceğini Planlamak, Yeni Ufuklar Arayışı" Temalı Arama Konferansı. 11-13 Temmuz 2014.

 • İzmir Zeytin Sempozyumu. 2-3 Eylül 2015.

 • Bodrum Mandalinası Çalıştayı. Bodrum Ticaret Odası, 20 Ocak 2017

 • 8. İzmir Organik Tarım Fuarı. Organik Beslenme ve Sağlık, Mesleklerin Organik Sektörüne Bakışları Semineri. 26-29 Nisan 2017

 • Neden Organik Tarım? Neden İyi Tarım Uygulamaları Çalıştayı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve GEMA Vakfı. 23 Mayıs 2017

 • Bodrum Mandalinasının Sürdürülebilirliği Çalıştayı. Bodrum Ticaret Odası, 22 Aralık 2017.

 • Aydın Valiliği, ADÜ Teknokent ve Aydın Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “İncirin Tüm Sorunları ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı kapsamında oluşturulan “Ayıklama Teknikleri ve Aflatoksin Analizleri” çalışma grubu.  3 Nisan 2019, Aydın.

 • Ulusal Tarım Gıda Birliği tarafından düzenlenen “Bütünsel Tarım Çözüm Platformu Arama Konferansı: Tarım Gıda Sisteminde Paradigma Değişimi ve Bütünsel Yönetim”. Karşıyaka Kpllektif Girişimcilik Merkezi, 24 Eylül 2022.

VERİLEN DERSLER

Doktora & Yüksek Lisans Eğitim Programları

Tarımsal Ekofizyoloji (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Dersi)

Organik Meyve Yetiştiriciliği (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Dersi)

Sürdürülebilir Meyve Yetiştiriciliğinde Risk Yönetimi (Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri ABD – Tezli ve Tezsiz Program, Yüksek Lisans Dersi)

Permakültür: Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri (Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri ABD – Tezli ve Tezsiz Program, Yüksek Lisans Dersi)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği (Şu anda verilmiyor)

 

Lisans Dersleri

Subtropik İklim Meyve Türleri (Bahçe Bitkileri Bölümü, 4. Sınıf)

Tarımsal Ekoloji (Bahçe Bitkileri Bölümü, 1. Sınıf) (Ekoloji olarak değişti)

İyi Tarım Uygulamaları (Fakülteli Seçmeli Ders Grubu, 2. Sınıf)

Bahçe Bitkileri Tarımı (Şu anda verilmiyor)

Mesleki Uygulamalar (Bahçe Bitkileri Bölümü, 4. Sınıf, 2. Sınıf)

Genel Meyvecilik (Şu anda verilmiyor)

Meyve Yetiştirme İlkeleri (Şu anda verilmiyor)

Topluma Hizmet Uygulamaları Sosyal Sorumluluk Projeleri (Şu anda verilmiyor)

Ekoloji (Bahçe Bitkileri Bölümü, 1. Sınıf)