Çalışma Konuları


TARIMSAL EKOLOJİ ve EKOFİZYOLOJİ

Ekoloji, Ekolojini Kapsamı, Çalışma Konuları, Temel Ekolojik Kavramlar
Çevre ve Ortam, Çevre Faktörlerinin Canlıları Etkileme Şekilleri, Sistem ve Model, Ekosistem
Tarımsal Ekolojik Sistem, Tarım ve Çevre İlişkileri, Bazı Önemli Kavramlar
Ekofizyoloji ve Çalışma Konuları
Canlılarda Stres Kavramı
Sıcaklık ve Işık
Suyun Önemi ve Kuraklık
Su Kullanım Etkinliği
Yaprak Alanı İndeksi
C3 C4 ve CAM Fotosentez Mekanizmaları
Tuzluluğun Bitkiler Üzerindeki Etkileri ve Bitkilerde Tuz Toleransı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Genel Bilgiler  Ders Notu
İyi Tarım Uygulamalarının Kapsamı ve İşleyişi  Ders Notu
Organik Tarımın Temel Yaklaşım ve İlkeleri
Organik Tarımda Allelopatinin kullanımı
Organik Tarım ve Gelişimi
Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik
Vermikompostun Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Meyve Yetiştiriciliği Açısından İklim ve Toprak Faktörleri

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller Hakkında Genel Bilgiler
Turunçgillerin Sistematiği
Turunçgillerde Botanik Yapı
Turunçgillerin İklim ve Toprak İstekleri
Turunçgil Fidanı Yetiştiriciliği ve Plantasyon
Turunçgil Yetiştiriciliğinde Bakım Uygulamaları
Turunçgil Yetiştiriciliğinde Kritik Konular
Turunçgil Yetiştiriciliğinde Don Zararı
Turunçgil Yetiştiriciliğinde Tuzluluk Sorunu
Turunçgil Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kültürel Uygulamalar
Turunçgillerde Hastalık ve Zararlılarla Mücadele


İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Haftanın Videosu

önceki videoları izlemek için lütfen sol üst köşedeki oynatma listesi ikonuna tıklayınız...