Çalışma Konuları

TARIMSAL EKOLOJİ VE EKOFİZYOLOJİ

Ekoloji
Çevre Ortam ve Ekosistem
Tarımsal Ekolojik Sistem
Ekofizyoloji
Stres Kavramı
Sıcaklık ve Işık
Suyun Önemi ve Kuraklık
Su Kullanım Etkinliği
Yaprak Alanı İndeksi
C3 C4 ve CAM Fotosentez Mekanizmaları
Tuzluluğun Bitkiler Üzerine Etkileri
Bitkilerde Taşıma Sistemi

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Öğrencilerin dikkatine: İyi tarım uygulamaları dersi ara sınavı, çoktan seçmeli test şeklinde olacaktır. Aşağıdaki ders notlarında, sadece anlatılan konular sınava dahildir. Bu ders notlarında yer almayan yada kısaca değinilen; sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, küresel değişim, çevre, gdo vb gibi güncel konular hakkında da bilgi sahibi olunması gereklidir... bu konular, ortalama bir vatandaşın da bilgi sahibi olduğu konulardır... 

İyi Tarım Uygulamaları İTU DERS NOTU
İyi Tarım Uygulamaları Kapsamı ve İşleyişi İTU DERS NOTU
Vermikompostun Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri
Organik Tarım ve Gelişimi
Organik Tarımın Temel Yaklaşım ve İlkeleri
Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik
Organik Tarımda Allelopatinin Kullanımı
Biyodinamik Tarım

SÜRDÜRÜLEBİLİR MEYVECİLİK

Çevre Dostu Meyvecilik
Meyvecilikte İşletme Analizi ve Planlaması
Erozyon ve Çevre Yönetimi
Meyve Ağacının Genel Fizyolojisi
Meyve Yetiştiriciliğinde Doğru Yaklaşımlar
Koruyucu Toprak İşleme, Örtü Bitkisi ve Malç Kullanımı
Ara Bitki Yetiştiriciliği ve Yeşil Gübreleme
Kompost Kullanımı
Meyve Ağaçlarının Korunması
Doğal Kaynakların Korunması
Meyve Yetiştiriciliği Açısından İklim ve Toprak Faktörleri

SUBTROPİK İKLİM MEYVE TÜRLERİ

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller Hakkında Genel Bilgi
Turunçgillerin Sistematiği
Turunçgillerde Botanik Yapı
Turunçgillerin İklim ve Toprak İstekleri
Turunçgil Fidanı Yetiştiriciliği ve Bahçe Kurma
Turunçgil Yetiştiriciliğinde Bakım Uygulamaları
Turunçgil Yetiştiriciliğinde Don Zararı
Turunçgil Yetiştiriciliğinde Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Turunçgil Yetiştiriciliğinde Kritik Konular
Turunçgil Yetiştiriciliğinde Tuzluluk Sorunu

ZEYTİN

Zeytinin Sistematiği ve Önemli Çeşitlerimiz
Zeytin Bölgelerimiz
Zeytinde Botanik Yapı ve Döllenme Biyolojisi
Zeytinin Ekolojik İstekleri
Zeytin Fidanı Yetiştiriciliği ve Zeytinliğin Kurulması
Zeytin Yetiştiriciliğinde Bakım İşlemleri
Zeytin Yetiştiriciliğinde Sık Dikim

DİĞER KONULAR

İncir Yetiştiriciliği

Haftanın Videosu

önceki videoları izlemek için lütfen sol üst köşedeki oynatma listesi ikonuna tıklayınız...www.muzikguncesi.com/