cv-türkçe

DR. H. ZAFER CAN

EĞİTİM BİLGİLERİ

1986-01.08.1990 - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (Lisans)
1990-25.01.1993 - Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)
“Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar”
1993-31.08.1999 - Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Doktora)
“Satsuma Mandarininde (C. unshiu Marc.) Tuzluluğun verim ve Kalite Ögelerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar”
1992-2003 - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi
2003 - Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde Dr, Öğr. Üy.

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER
İngilizce & İspanyolca

KATILDIĞI MESLEK KURSLARI & KAZANDIĞI BURSLAR

1. 22-26 Haziran 1998 EBİLTEM (Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce düzenlenen “ Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri” konulu Seminer-Kurs Programı.
2. 11. 07.1994-30. 05.1995 CIHEAM-Zaragoza Bursu desteği ile Valencia Politeknik Üniversitesi, CIHEAM ve IVIA instituto valenciano de investigaciones agrarias (Valencia Tarımsal Araştırma Merkezi) nın ortak düzenlediği “Master en Citricultura (Turunçgil Master Programı)”
3. 04. 01.2003-15. 06. 2003 CIHEAM-Bari Bursu desteği ile Bari/İtalya CIHEAM Enstitüsü ve Roma Üniversitesinin ortak düzenlediği “Distance Learning in Organic Agriculture (Organik Tarımda Uzaktan Eğitim)” konulu çalışma grubu

İDARİ & AKADEMİK GÖREVLERİ

1. EÜZF Fakülte İspanyolca’dan çeviri görevi (2002 - 2009)
2. Bölüm Web Sorumlusu, 2007- 2015
3. Fakülte Bilgi İşlem Birimi Çalışma Grubu, 2010- 2014
4. Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, 2010- 2016
5. Bölüm Başkan Yardımcısı 2015 – Devam ediyor

MESLEKİ FAALİYETLERİ & ÜYELİKLER

1. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Gıda Sanayii ve Rekabet Edebilirlik Meyve Sebze İşleme Özel İhtisas Komisyonu (2000)
2. FAO-MECINET “Akdeniz Ülkeleri Turunçgiller Networkü” ulusal komite üyeliği,2005 - 2007
3. FAO-GNCGR “Dünya Turunçgiller Gen Kaynakları Networkü” ulusal komite üyeliği,2005 - 2007
4. World Bank-IAASTD (Int. Assessment of Agricultural Science and Technology for Development) CWANA Region Group
5. Ulusal Turunçgil Konsey Üyeliği (Devam Ediyor)
6. ISHS-Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği
7. Bahçe Bitkileri Derneği
8. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2016 – Devam Ediyor)

TAMAMLANAN ULUSAL DESTEKLİ BİLİMSEL PROJELER

1. (1994) Ege Bölgesi İncir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi TÜBİTAK-TOAG-830 nolu proje (Yardımcı Araştırıcı)
2. (1998) Batı Anadolu Bölgesi’nde Armutlarda Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al) Hastalığına Dayanıklı Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TOGTAG- 1247 nolu proje. (Yardımcı Araştırıcı)
3. (1999), Üstün Nitelikli İncir Fidanı Yetiştiriciliği Projesi DPT Destekli. (Yardımcı Araştırıcı)
4. (2003) TÜBİTAK-TARP-2574-2 Yellop Meyvesi Olgunlaşan Bazı İncir Çeşitlerinde Farklı Kimyasal Uygulamaların ve Budama Sistemlerinin Verim ve Kalite Komponentleri Üzerindeki Etkileri (Proje Yürütücüsü)
5. (2003) Satsuma Mandarini Yetiştiriciliğinde Tuzlanma ve Çoraklaşmanın Kontrolü. Ege Üniversitesi, EBİLTEM destekli proje (2000 bil 004 nolu proje) (Yardımcı Araştırıcı)
6. (2010) Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması. TÜBİTAK 107K234 no lu proje (Paket Yürütücüsü)
7. (2013) Kuru İncirde İyi Uygulamaların Aflatoksinlerin Önlenmesi/Azaltılması Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi. Ege İhracatçı Birlikleri Projesi (Yardımcı Araştırıcı)
8. (2015) İyi tarım Uygulamalarının Sarılop Çeşidi İncir Meyvelerinin Fenolik Madde ve Antioksidan İçeriklerine Etkisi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Yürütücüsü)
9. (2015) Hasat Öncesi Bazı Uygulamaların Satsuma Mandarininde Ağaçta Depolanabilirliğine Etkisi ve Soğukta Depolama ile Karşılaştırılması. Bilimsel Araştırma Projesi BAP 2010 ZRF 003 (Yardımcı Araştırıcı)
10. (2015) Menemen Koşullarında Yüksek Tünel Altında Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Organik ve Konvansiyel Üretimde Performanslarının ve Antioksidant İçeriklerinin Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi (Yardımcı Araştırıcı)

TAMAMLANAN ULUSLARARASI DESTEKLİ BİLİMSEL PROJELER

1. (2000) AVICENNE initiative of the commission of the EU Programından destekli “New Techniques to Control Desertification and Salinization Effects in the Mediterranean Basin” [Akdeniz Havzasında Çoraklaşma ve Tuzlanmanın Kontrolünde Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi] Contract No:93 AVI 008. (Yardımcı Araştırıcı)
2. (2000) FONDEF Programından destekli “Desarollo Productivo de Especies Tolerantes a la Sequia Para Zonas Aridas y Semi-Aridas: Higuera, Granado y Alcapara” [Kurak ve Yarı Kurak Bölgelere Uygun Toleranslı Türlerin Geliştirilmesi: İncir, Nar ve Kapari] (Yardımcı Araştırıcı)
3. (2003) International Cooperation with Developing Countries, SALT CONTROL. Control of Salinization and Combating Desertification Effects in the Mediterranean Region. Phase II. Avrupa Topluluğu INCO-DC (Yardımcı Araştırıcı)

DEVAM EDEN PROJELER

“Turunçgil Yetiştiriciliğinde Kullanılan Elektrostatik Pülverizatörün Etkinliği Üzerine Bir Araştırma” Ege Üniversitesi BAP projesi. Multidisipliner Proje (Yardımcı Araştırıcı)

“İzmir İli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Personeline ve Öğrencilerine Yönelik Organik Tarım Eğitimi Projesi” Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında yürütülen proje (Eğitimci)

EĞİTMEN OLARAK GÖREV ALDIĞI TAMAMLANMIŞ PROJE VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

1. (2004) Ordu Mesudiye İlçesi Organik Tarım Semineri
2. (2005) Tahtalı Barajı Koruma Havzasında Bahçe Bitkileri Tarımının Çevre Dostu Üretim Teknikleri ile Sürdürülmesi. Bölgesel Çevre Merkezi, REC-Türkiye destekli ST-0063 no lu proje
3. (2005) Bahçe Ürünlerinde Çevre Dostu İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve İş Olanağı Yaratılması için Ziraat Mühendislerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi. AB destekli TR 0205.01/002/011 no lu proje
4. (2005) Karaburun ‘da İşsizliğin Azaltılması İçin Örnek İş Alanları Önerisi ve Eğitimi. - Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planı.
5. (2009) Organik Düşün, Organik Davran Projesi. AB Destekli Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Projesi
6. (2009) Gökçeadada Organik Tarım Eğitim Semineri (10-13 Nisan)
7. (2010) Sosyo-Ekonomik kalkınmada sürdürülebilir bir örnek: Yarımadada Organık Tarım Projesı. İzmir Kalkınma Ajansı destekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Projesi.
8. (2010) İyi Tarım Yüksek Gelir Eğitim Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı destekli, Ege İhracatçı Birlikleri Projesi
9. (2010) Tarladan Sofraya İyi Tarım Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı Destekli Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Projesi
10. (2010) Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarında Bir Örnek Köy: Karaağaç Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı.
11. (2010) İyi Tarım Yüksek Bilgi ve Teknoloji Projesi. İzmir Kalkınma Ajansı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı.
12. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Organik Tarım Eğitimleri (Sürekli)
13. Tarım Bakanlığı Hizmet içi Organik Tarım Eğitim Seminerleri (İzmir, Eskişehir, Altınoluk, Beypazarı, Mersin Seminerleri)
14. "Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi" Anadolu Etap - Agroacademy. 27-28 Mayıs 2015, Çanakkale.
15. "Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi" Anadolu Etap - Agroacademy. 25 Kasım 2015, Gönen-Balıkesir.
16. "Meyve Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Eğitimi" Anadolu Etap - Agroacademy. 15 Ekim 2016, Adana.
17. (2016) İzmir’in tarımsal bölgelerinde kırsal kalkınmanın arttırılması, mevcut ürün/sistemlerin iyileştirilmesi, alternatif ürün/sistemlerin bölgeye kazandırılması, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması Projesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (Yardımcı Araştırıcı)
18. (2017) KKTC’de Organik Tarım ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi. KKTC Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Yardımcı Araştırıcı).

KATILMIŞ OLDUĞU BAZI ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR ve ORGANİZASYONLAR

1. 10th Int. Symposium On Apricot Culture (İzmir)
2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (İzmir)
3. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Adana)
4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Ankara)
5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Şanlı Urfa)
6. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Yalova)
7. 1st Int. Symposium On Fig (İzmir)
8. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi (Aydın)
9. 2nd Int. Symposium On Fig (Caseres - Spain)
10. 8th International Workshop On Fire Blight (Kusadasi)
11. 25th Int. Horticultural Congress (Brussels Belgium)
12. Int. Symp. On Techniques To Control Salination For Horticultural Productivity (Antalya)
13. 26th Int. Horticultural Congress (Toronto - Canada)
14. Int. Symp. On Sustainable Use Of Plant Biodiversity To Promote New Opportunities For Horticultural Production Development (Antalya)
15. World Bank-IAASTD (Int. Assessment Of Agricultural Science And Technology For Development) CWANA Region Group Meeting (Rabat - Morocco)
16. VI. Türkiye Ziraat Kongresi (Ankara)
17. 3rd Int. Symposium On Fig. (Villamoura - Portugal)
18. Zeytin Çalıştayı. Ege Zeytin Ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (İzmir)
19. Organik Tarımda Yeni Ufuklar Bölgesel Toplantısı Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü - FAO, İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Ve Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı 19-20 Mart 2007 (İstanbul)
20. Allelopati Çalıştayı: Türkiyede Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın) (Yalova)
21. Karaburun, Küçükbahçe 5. Mandalina Festivali. 14 Kasım 2008.
22. AGRO EXPO 2009, "İyi Tarım Uygulamaları Paneli"
23. 4th Int. Symposium On Fig. (Meknes - Morocco)
24. 2nd Olivebioteq Symposium. (Sicily - İtaly)
25. Ia Simposio Mediterráneo De Agroecología y Agricultura Ecológica & 2ª Conferencia Internacional Biocitrics... Sociedad Española De Agricultura Ecológica... 2-5 De Octubre 2013 (Valencia - Espana)
26. Ege Üniv. Çevre Topluluğu, 2. Çevre Farkındalığı Sempozyumu
27. Ege Üniv. Ziraat Fak. Öğrenci Temsilciliğince Düzenlenen "İyi Tarım Uygulamaları Paneli"
28. FIBL, ETO Ve Uludağ İhracatçıları Birlikleri Katkılarıyla Düzenlenen, "Bölgesel Paydaş Platformu; Organik Yaş Ve Dondurulmuş Meyvelerin Geleceği" Konulu Arama Toplantısı Ve Çalıştayı. 5-6 Mayıs 2014.
29. FIBL Ve ETO Katkılarıyla Düzenlenen "Türkiye Organik Sektörü Ve ETO Nun Geleceğini Planlamak, Yeni Ufuklar Arayışı" Temalı Arama Konferansı. 11-13 Temmuz 2014.
30. İzmir Zeytin Sempozyumu. 2-3 Eylül 2015.
31. Bodrum Mandalinası Çalıştayı. Bodrum Ticaret Odası, 20 Ocak 2017
32. 8. İzmir Organik Tarım Fuarı. Organik Beslenme ve Sağlık, Mesleklerin Organik Sektörüne Bakışları Semineri. 26-29 Nisan 2017
33. Neden Organik Tarım? Neden İyi Tarım Uygulamaları Çalıştayı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve GEMA Vakfı. 23 Mayıs 2017
34. ECOLIVE - Erasmus+ Strategic Partnerships Project. Organic Olive Oil Production. 2015-1-TR01-KA202-022526. Teacher Training Workshop. Chiaramonte Gulfi - ITALY. 5-10th September 2017.
35. Bodrum Mandalinasının Sürdürülebilirliği Çalıştayı. Bodrum Ticaret Odası, 22 Aralık 2017.

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER

Yüksek Lisans

1. (2008) Zir. Yük. Müh. Emel Fatma Türk; "Valencia Portakalında Methylcyclopropene (1-MCP) Uygulamalarının Depolama Sonrası Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri"
2. (2010) Zir. Yük. Müh. Hande Uçar; "Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Trabzon Hurması (Diospyros kaki) Meyvelerinin Kalite Özelliklerinin Araştırılması"
3. (2015) Zir. Yük. Müh. Melike Ergun; "Menemen Koşullarında Yüksek Tünel Altında Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Organik Üretimde Agronomik Açıdan Değerlendirilmesi"

Doktora

1. (2012) Dr. Nesrin Aktepe Tangu; “Kısıtlı Su Uygulamalarının Bazı Standart Zeytin Çeşitlerinin Gelişme Durumları ve Bitki-Su İlişkileri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”
2. (2017) Dr. Mehmet Hakan; “Ayvacık Yöresinde Yabani Zeytin (Olea Europaea L. Ssp. Oleaster) Seleksiyonu”

VERDİĞİ VE VERMEKTE OLDUĞU LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER

Doktora & Yüksek Lisans Eğitim Programları

1. Tarımsal Ekofizyoloji (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Dersi)
2. Organik Meyve Yetiştiriciliği (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Dersi)
3. Sürdürülebilir Meyve Yetiştiriciliğinde Risk Yönetimi (Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri ABD – Tezli ve Tezsiz Program, Yüksek Lisans Dersi)
4. Permakültür: Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri (Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri ABD – Tezli ve Tezsiz Program, Yüksek Lisans Dersi)

Lisans Dersleri

1. Subtropik İklim Meyve Türleri (Bahçe Bitkileri Bölümü, 4. Sınıf)
2. Tarımsal Ekoloji (Bahçe Bitkileri Bölümü, 1. Sınıf)
3. İyi Tarım Uygulamaları (Fakülteli Seçmeli Ders Grubu, 2. Sınıf)
4. Bahçe Bitkileri Tarımı (Diğer bölümlere servis dersi, 2. Sınıf)
5. Mesleki Uygulamalar (Bahçe Bitkileri Bölümü, 4. Sınıf, 2. Sınıf)
6. Genel Meyvecilik (Şu anda verilmiyor)
7. Meyve Yetiştirme İlkeleri (Şu anda verilmiyor)
8. Topluma Hizmet Uygulamaları Sosyal Sorumluluk Projeleri (Şu anda verilmiyor)

Haftanın Videosu

önceki videoları izlemek için lütfen sol üst köşedeki oynatma listesi ikonuna tıklayınız...www.muzikguncesi.com/